M A R C I N   R E J M E N T - F O T O G R A F I A   P R Z Y R O D N I C Z A
START
Stronę poświęcam naszej planecie - Ziemi, chcąc w ten sposób włożyć choćby najmniejszy wkład w wielkie dzieło jej ochrony i odnowy. Ponadto pracą swą, pragnę złożyć hołd wszystkim ludziom przede mną, którzy dzieło to rozpoczęli i kontynuowali przez wieki, abym teraz mógł cieszyć się i zachwycać miejscem niezwykłych krajobrazów, roślin i zwierząt.
Rejment Marcin

LOSOWY TEKST

Poidełko na letnie upały
Zima jest pięknym okresem dla fotografującego dzikie zwierzęta. Przede wszystkim dlatego, że ułatwia kontakt z nimi. Wygłodniałe starają się za wszelką cenę znaleźć coś do jedzenia, jakoś przetrwać ten ciężki czas. Wystarczy wówczas wynieść przynętę i zaczekać. Co jednak zrobić, kiedy letnią porą jedzenia nie brakuje? Okazuje się, że i na to można znaleźć sposób. A jest nim... woda. Właściwie na tym etapie można by zakończyć rozważania i popędzić do lasu budować poidełko. Szybko się jednak okaże, że stanie nam na drodze sama przyroda, kiedy nie podporządkujemy się jej regułom. Na końcu wszystko wydaje się proste. Jednak kiedy widzę jak ludzie wylewają dziesiątki litrów zielonej wody ze swoich oczek wodnych zastępując ją świeżą, wówczas zauważam, że samodzielne rozwiązanie nie jest takie proste. Szczególnie wtedy, kiedy nie ma się przyrodniczego wykształcenia. Czytaj...

© M A R C I N   R E J M E N T   2 0 1 7