M A R C I N   R E J M E N T - F O T O G R A F I A   P R Z Y R O D N I C Z A
START
Stronę poświęcam naszej planecie - Ziemi, chcąc w ten sposób włożyć choćby najmniejszy wkład w wielkie dzieło jej ochrony i odnowy. Ponadto pracą swą, pragnę złożyć hołd wszystkim ludziom przede mną, którzy dzieło to rozpoczęli i kontynuowali przez wieki, abym teraz mógł cieszyć się i zachwycać miejscem niezwykłych krajobrazów, roślin i zwierząt.
Rejment Marcin

LOSOWY TEKST

Szarak z podchodu
"Szarak z podchodu" - to artykuł o zdjęciach doskonałych, które pod względem technicznym, artystycznym czy w ogólnym znaczeniu, doskonałe wcale nie są. Właściwie można powiedzieć, że każde zdjęcie przywołuje jakieś wspomnienia. Szczególnie dobre zdjęcia nie pozwalają zapomnieć chwil, w czasie których powstały. Są jednak i takie fotografie, których wcale nie można nazwać dobrymi, jednak okoliczności w jakich powstały sprawiły, że stały się wyjątkowe. To niesamowite zdarzenia nadają tym pracom unikatowy charakter, który jednak znany jest tylko autorom powstałych fotografii. Dla pozostałych odbiorców zdjęcia te dalej nie przedstawiają większej wartości. Artykuł jest próbą podzielenia się z czytelnikiem moimi wrażeniami i spostrzeżeniami, które to doświadczyłem podczas jednego z plenerów, gdzie podchodziłem zająca szaraka. Zdjęcia jakie wtedy powstały może nie są jakieś górnolotne, ale na pewno warto podzielić się techniką jaką użyłem w czasie tych podchodów, która okazała się skuteczna. Trzeba jednak zaznaczyć, że na pewno nie wyznacza ona żadnej reguły postępowania, a jedynie daje mgliste wskazówki i pomysły, które dalej można rozwijać i próbować wdrażać w życie podczas fotograficznych zmagań z przyrodą. Chyba nie można sprawić, aby osobiste doznania uzewnętrznić i przelać na pozostałych odbiorców. Można jedynie opowiadać o tym co się czuje przywołując w pamięci wspomnienia. I tą właśnie próbę podjąłem pisząc któtki tekst o krótkim spotkaniu, które jadnak zapewne na długo pozostanie żywe w pamięci mojej, a u czytelnika być może wyzwoli pragnienie przeżycia swojego własnego krótkiego i niepowtarzalnego spotkania, które na długo pozostanie w pamięci a przywołanie go za każdym razem wprawi w zadumę. Czytaj...

© M A R C I N   R E J M E N T   2 0 1 7