M A R C I N   R E J M E N T - F O T O G R A F I A   P R Z Y R O D N I C Z A
START
Stronę poświęcam naszej planecie - Ziemi, chcąc w ten sposób włożyć choćby najmniejszy wkład w wielkie dzieło jej ochrony i odnowy. Ponadto pracą swą, pragnę złożyć hołd wszystkim ludziom przede mną, którzy dzieło to rozpoczęli i kontynuowali przez wieki, abym teraz mógł cieszyć się i zachwycać miejscem niezwykłych krajobrazów, roślin i zwierząt.
Rejment Marcin

LOSOWY TEKST

Borsuk
Tekst jest krótkim opowiadaniem przedstawiającym moje zmagania z niezwykle tajemniczą istotą jaką jest borsuk. Oprócz jednak typowego opisu zmagań, zawarłem w artykule także charakterystykę zwierzęcia w dość niecodziennych sytuacjach. Nieczęsto bowiem zdarza się, że można obserwować zwierzęta niemalże we "własnych domach". Ziewanie, przeciąganie się, dolegiwanie, niechęć do opuszczenia ciepłego i bezpiecznego miejsca. Wszystko to miałem okazję zobaczyć na własne oczy w przedsionku nory, w której pojawiał się mój jaźwiec, zawsze o jednej porze. Sprawiło to, że zmieniłem nieco swoje poglądy. Czy naprawdę człowiek różni się aż tak bardzo od pozostałych ssaków? Mówimy: różnimy się, choć tak naprawdę nie znamy tego z czym próbujemy się różnić. Czytaj...

© M A R C I N   R E J M E N T   2 0 1 7