M A R C I N   R E J M E N T - F O T O G R A F I A   P R Z Y R O D N I C Z A
START
Stronę poświęcam naszej planecie - Ziemi, chcąc w ten sposób włożyć choćby najmniejszy wkład w wielkie dzieło jej ochrony i odnowy. Ponadto pracą swą, pragnę złożyć hołd wszystkim ludziom przede mną, którzy dzieło to rozpoczęli i kontynuowali przez wieki, abym teraz mógł cieszyć się i zachwycać miejscem niezwykłych krajobrazów, roślin i zwierząt.
Rejment Marcin

LOSOWY TEKST

Motylem jestem
Fotografie małych ptaków w locie to zwykle prawdziwe majstersztyki. Ich autorzy często przemyśliwują i wdrażają w życie najdziwniejsze metody, aby umożliwić sobie zatrzymanie w czasie ptasich skrzydeł poruszających się tak szybko. Tego typu fotografia to wciąż jeszcze kompromis pomiędzy czasem naświetlania a głębią ostrości na zdjęciu. Dzieje się tak, ponieważ sprzęt w dzisiejszych czasach - a mamy 2010 rok - jest jeszcze wciąż bardzo niedoskonały i nie umożliwia takiej swobody działania jak podczas fotografii dużych ptaków, gdzie wszystko dzieje się znacznie wolniej a trudności w fotografii ich mają zwykle inną naturę. Dlatego też szkolenie się w zatrzymywaniu małych ptaszków warto rozpocząć od gatunków mało płochliwych i szeroko rozpowszechnionych. W tekście pod tytułem "Motylem jestem" przedstawiam zmagania te na przykładzie sikor, od których z resztą się już chyba uzależniłem... Czytaj...

© M A R C I N   R E J M E N T   2 0 1 7