M A R C I N   R E J M E N T - F O T O G R A F I A   P R Z Y R O D N I C Z A
START >> AUTOR
KONTAKT: marcin.rejment@interia.pl

marcin rejment, fotografia przyrodnicza Nazywam się Marcin Rejment. W kilku zdaniach postaram się bliżej przedstawić moją osobę. Urodziłem się w 1980 roku w Kielcach. Z województwem świętokrzyskim związane jest całe moje dzieciństwo i młodość. Niezwykłe piękno tego regionu stanowiło urodzajną glebę, dla rozwoju ziarna rzuconego niewątpliwie przez opiekuńczych rodziców, które teraz daje plon w postaci moich zainteresowań, ściśle związanych z przyrodą. Tak... Od najmłodszych lat fascynował mnie świat tajemniczego, jakże niezrozumiałego jeszcze wtedy dla mnie piękna. Ziarno owo wrosło we mnie niezwykle głęboko, stając się częścią mojej osoby i dziś już nie wyobrażam sobie życia bez niego. Pragnę ze wszystkich sił dbać o nie i je pielęgnować, aby w przyszłości coraz większy plon dawało.
Fotografii przyrodniczej ciągle jeszcze uczę się intensywnie, a świadomość że uczył się jej będę do końca życia, dodaje sił i zagrzewa do działania. Choć niewątpliwie dzisiaj pochłania ona mój wolny czas niemal w całości, to jedno wiem na pewno. Nie byłoby jej, gdyby nie przyroda. Wiem również, że choć poznawanie tej sztuki samo w sobie jest niezwykle ciekawe, to i tak jeszcze wiele pracy muszę włożyć w doskonalenie umiejętności operowania światłem i migawką, abym godnie mógł przedstawiać piękno, które dzisiaj tak bardzo mnie przerasta.
Rejment Marcin; 10.10.2006

© M A R C I N   R E J M E N T   2 0 1 7