M A R C I N   R E J M E N T - F O T O G R A F I A   P R Z Y R O D N I C Z A
START
Stronę poświęcam naszej planecie - Ziemi, chcąc w ten sposób włożyć choćby najmniejszy wkład w wielkie dzieło jej ochrony i odnowy. Ponadto pracą swą, pragnę złożyć hołd wszystkim ludziom przede mną, którzy dzieło to rozpoczęli i kontynuowali przez wieki, abym teraz mógł cieszyć się i zachwycać miejscem niezwykłych krajobrazów, roślin i zwierząt.
Rejment Marcin

LOSOWY TEKST

Maskowanie w fotografii przyrodniczej
Uzupełnieniem wiadomości o różnego rodzaju ukryciach, czatowniach czy ubraniach maskujących jest artykuł: "Maskowanie w fotografii przyrodniczej". Największą uwagę poświęciłem w nim czatowni przenośnej, jako że jest ona narzędziem niemalże nieodzownym, a ze względów ergonomicznych chyba najczęściej używanym przez fotografujących. Tekst zawiera również wskazówki, jak w prosty sposób można przekonstruować namiot - czatownię - typu igloo. Czytaj...

© M A R C I N   R E J M E N T   2 0 1 7