M A R C I N   R E J M E N T - F O T O G R A F I A   P R Z Y R O D N I C Z A
START
Stronę poświęcam naszej planecie - Ziemi, chcąc w ten sposób włożyć choćby najmniejszy wkład w wielkie dzieło jej ochrony i odnowy. Ponadto pracą swą, pragnę złożyć hołd wszystkim ludziom przede mną, którzy dzieło to rozpoczęli i kontynuowali przez wieki, abym teraz mógł cieszyć się i zachwycać miejscem niezwykłych krajobrazów, roślin i zwierząt.
Rejment Marcin

LOSOWY TEKST

Dudkowe łowy
Oddaje do użytku publicznego tekst unikatowy pod pewnymi względami. "Dudkowe łowy" - to artykuł poświęcony bardziej samym tytułowym bohaterom niż metodzie ich podchodzenia czy fotografowania, jak sugerować może tytuł opowiadania. Tekst opisuje sytuacje niecodzienne i trudne do zauważenia bez wcześniejszego, solidnego przygotowania. Sytuacje, które przedstawiłem dzieją się zwykle niepostrzeżenie - z dala od ciekawskich, natrętnych ludzkich oczu i za nieprzeniknioną zasłoną gąszczu dzikich zarośli. To bardziej odkrywanie tajemnicy, która z samej swojej natury jest ciekawa, niż kolejna instrukcja obsługi do czegoś. Co dzieje się między dwojgiem ptaków będących ze sobą tak blisko? Czy różnią się bardzo od ludzi w swoim postępowaniu? Artykuł daje odpowiedzi na niektóre z tych trudnych pytań. Sam dzięki obserwacjom tym zauważyłem i zrozumiałem, że te o wiele prostsze w swojej budowie psychicznej istoty często zdolniejsze są do bardziej "ludzkich" zachowań niż sami niektórzy ludzie. Czytaj...

© M A R C I N   R E J M E N T   2 0 1 7