M A R C I N   R E J M E N T - F O T O G R A F I A   P R Z Y R O D N I C Z A
START
Stronę poświęcam naszej planecie - Ziemi, chcąc w ten sposób włożyć choćby najmniejszy wkład w wielkie dzieło jej ochrony i odnowy. Ponadto pracą swą, pragnę złożyć hołd wszystkim ludziom przede mną, którzy dzieło to rozpoczęli i kontynuowali przez wieki, abym teraz mógł cieszyć się i zachwycać miejscem niezwykłych krajobrazów, roślin i zwierząt.
Rejment Marcin

LOSOWY TEKST

Zimowe myszołowy
"Zimowe myszołowy" - to kolejny krótki artykuł poświęcony fotografii myszołowów zimą. Zawarłem w nim opisy zachowań ptaków i moich zmagań z nimi w 2008 roku. Pomimo iż minęło już kilka lat od tamtych dni zauważam, że w ogóle nie straciły one na aktualności. Przynajmniej jeśli o zachowania zwierząt chodzi. Dzisiaj moje zimowe zmagania wyglądają nieco inaczej. Przede wszystkim udoskonaliłem niektóre elementy, z których buduję swoją fotograficzną przygodę ale to dzięki tamtym doświadczeniom właśnie mogłem zauważyć to wszystko co zmieniłem i ulepszyłem. Teraz, z perspektywy minionego czasu pozostają te wszystkie wspomnienia przyczyną jakże przyjemnych doznań i wsetchnień. Być może lektura okaże się dla czytającego takim właśnie sentymentalnym powrotem do przeszłości... Mam jednak nadzieję, że przede wszystkim okaże się pomocna wszystkim tym, którzy przygodę z tego rodzaju fotografią właśnie rozpoczynają. Czytaj...

© M A R C I N   R E J M E N T   2 0 1 7